fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Nieuws & brieven

Nieuws, agenda en nieuwsbrieven

Op een basisschool bruist het van de activiteiten die soms voor één of een paar groepen gelden en soms voor de hele school. Op de site, onder ‘nieuws’, plaatsen we tijdig alle benodigde informatie over aanstaande activiteiten of een kort (foto)verslag. Onder ‘Agenda’ kunt u de activiteiten voor de komende maanden vinden. Via de CSG De Waard-app ontvangt u deze informatie direct op uw telefoon of tablet.

Eén keer per maand ontvangt u bovendien een korte nieuwsbrief in uw mailbox, als samenvatting van hetgeen op de site is vermeld. Hieronder vindt u ze als pdf-bestand. U bent vrij ze te openen of te downloaden. Denkt u eraan strookjes eventueel uit te printen en in te leveren?

Jaarplanner
Voorafgaand aan een jaar ontvangt u een Jaarplanner, met alle data uit het schooljaar die voor u van belang zijn. Noteert u deze data in uw agenda?

Wilt u een wijziging van uw telefoonnummer, extra nummers of e-mailadres doorgeven aan onze administratie? Dat kan via admin.keuchenius@csgdewaard.nl.

Het is ook mogelijk ons te volgen op onze facebookpagina.

 

Nieuwsbrieven 2023-2024

Nieuwsbrief september 2023 

 

Nieuwsbrieven 2022 - 2023

Informatieblad 2022 - 2023 & jaarplanner 2022 - 2023

Nieuwsbrief februari 2023 

Nieuw MR lid gezocht voor de oudergeleding

Directievoering m.i.v. 1 februari 2023

Nieuwsbrief januari 2023

Nieuwsbrief december 2022

Nieuwsbrief november 2022

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2022 - 2023

Nieuwsbrief oktober 2022 & Typecursus informatiebrief 2022 

Nieuwsbrief september 2022

 

Overige post via school
Vaak wordt de school benaderd om als doorgeefluik te fungeren voor allerlei informatie, reclame- en/of actiemateriaal. Als het materiaal betreft dat ligt op het terrein van cultuur, sport, onderwijs en religie en het niet in strijd is met de identiteit van de school, wordt het uitgedeeld. De school is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit materiaal.

14
april

Informatiebijeenkomst 'Ouderschap na scheiding'

Kwadraad Maatschappelijk Werk organiseert op 10 en 24 mei informatiebijeenkomste...

14
april

Vooraankondiging Schoolkorfbal

Zaterdag 25 juni a.s. wordt er weer een schoolkorfbaltoernooi georganiseerd ...

14
april

Groep 7 & 8 poulewinnaar van het Schoolvoetbaltoernooi

Woensdagmiddag 13 april zijn de jongens van groep 7 en 8 sportief bezig geweest...

1
april

Heel de school op sokken / pantoffels…..1 april!

Donderdag 31 maart vroegen 2 jongens uit groep 8 of het volgende bericht in alle...

24
maart

Hulp gezocht door Jong JGZ

Graag wil jong JGZ ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd bevragen over h...

24
maart

Doe en praatgroep voor kinderen van 8 t/m 12 jaar

Doe en praat groep Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar die een vader of moeder hebbe...

18
maart

Overblijf(groot-)ouders gevraagd!

Elke dag eten er gemiddeld 90 kinderen tussen de middag op school. Met uitzonder...

15
maart

Opening groot schoolbreed project 'Reis door de ruimte'

Op woensdag 9 maart kwam er een reiziger de school in gelopen en die wilde graag...