fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Nieuws & brieven

Nieuws, agenda en nieuwsbrieven

Op een basisschool bruist het van de activiteiten die soms voor één of een paar groepen gelden en soms voor de hele school. Op de site, onder ‘nieuws’, plaatsen we tijdig alle benodigde informatie over aanstaande activiteiten of een kort (foto)verslag. Onder ‘Agenda’ kunt u de activiteiten voor de komende maanden vinden. Via de CSG De Waard-app ontvangt u deze informatie direct op uw telefoon of tablet.

Eén keer per maand ontvangt u bovendien een korte nieuwsbrief in uw mailbox, als samenvatting van hetgeen op de site is vermeld. Hieronder vindt u ze als pdf-bestand. U bent vrij ze te openen of te downloaden. Denkt u eraan strookjes eventueel uit te printen en in te leveren?

Jaarplanner
Voorafgaand aan een jaar ontvangt u een Jaarplanner, met alle data uit het schooljaar die voor u van belang zijn. Noteert u deze data in uw agenda?

Wilt u een wijziging van uw telefoonnummer, extra nummers of e-mailadres doorgeven aan onze administratie? Dat kan via admin.keuchenius@csgdewaard.nl.

Het is ook mogelijk ons te volgen op onze facebookpagina.

 

Nieuwsbrieven 2023-2024

Nieuwsbrief september 2023 

 

Nieuwsbrieven 2022 - 2023

Informatieblad 2022 - 2023 & jaarplanner 2022 - 2023

Nieuwsbrief februari 2023 

Nieuw MR lid gezocht voor de oudergeleding

Directievoering m.i.v. 1 februari 2023

Nieuwsbrief januari 2023

Nieuwsbrief december 2022

Nieuwsbrief november 2022

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2022 - 2023

Nieuwsbrief oktober 2022 & Typecursus informatiebrief 2022 

Nieuwsbrief september 2022

 

Overige post via school
Vaak wordt de school benaderd om als doorgeefluik te fungeren voor allerlei informatie, reclame- en/of actiemateriaal. Als het materiaal betreft dat ligt op het terrein van cultuur, sport, onderwijs en religie en het niet in strijd is met de identiteit van de school, wordt het uitgedeeld. De school is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit materiaal.

25
augustus

Toneelspelen?

Woensdag 31 augustus zijn er gratis proeflessen bij Rho-toneel. Wellicht ontdekt...

24
augustus

Voel je sterk-training in groep 5

Vandaag was de eerste les ‘Voel je sterk' in groep 5. Tijdens deze lessen...

24
augustus

Even voorstellen....juf Anouk

Hallo, ik wil me graag even aan u voorstellen. Mijn naam is Anouk van Aalen, ik...

24
augustus

Muzikaal nieuws!

Dit schooljaar wordt er bij jou op school op maandag en woensdag gitaarles &eacu...

19
augustus

Het nieuwe schooljaar kan beginnen!

De startvergadering zit er op...het nieuwe schooljaar kan beginnen! Vanmorgen kw...

28
juni

Ontruimingsoefening

Eindelijk kwam het ervan....de ontruimingsoefening! Vanmorgen om 9.45 uur ging h...

23
juni

Vacature voorzitter voor onze Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is op zoek naar een nieuwe voorzitter.  Voor de positi...

23
juni

Doe en praatgroep voor kinderen van 8 t/m 12 jaar

Doe en praat groep Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar die een vader of moeder hebbe...