fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Tussenschoolse opvang

Overblijven en TSO

Op onze school kunnen kinderen overblijven. De organisatie hiervan is geheel in handen van ouders van de overblijfwerkgroep. Via tso.keuchenius@gmail.com kunt u hierover de benodigde informatie krijgen. Voor de betaling van de overblijfvergoeding krijgt u per kind tweemaandelijks achteraf een rekening. Dit bedrag kunt u overmaken op rekening NL21RABO03511.68.486 t.n.v. St. Ouderbijdragen De Waard, overblijfcommissie CBS Keuchenius onder vermelding van de groep en naam van uw kind. De regels voor het overblijven liggen ter inzage bij de directie. U kunt de penningmeester van de TSO bereiken via hetzelfde mailadres.
Het TSO-protocol ligt ter inzage bij de directie.

U kunt uw kind, zoals beschreven in het TSO-protocol, aan- of afmelden bij Kim Gout tel. 06-27040255 tussen 07.45 – 08.15 uur.