fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Nieuws & brieven

Nieuws, agenda en nieuwsbrieven

Op een basisschool bruist het van de activiteiten die soms voor één of een paar groepen gelden en soms voor de hele school. Op de site, onder ‘nieuws’, plaatsen we tijdig alle benodigde informatie over aanstaande activiteiten of een kort (foto)verslag. Onder ‘Agenda’ kunt u de activiteiten voor de komende maanden vinden. Via de CSG De Waard-app ontvangt u deze informatie direct op uw telefoon of tablet.

Eén keer per maand ontvangt u bovendien een korte nieuwsbrief in uw mailbox, als samenvatting van hetgeen op de site is vermeld. Hieronder vindt u ze als pdf-bestand. U bent vrij ze te openen of te downloaden. Denkt u eraan strookjes eventueel uit te printen en in te leveren?

Jaarplanner
Voorafgaand aan een jaar ontvangt u een Jaarplanner, met alle data uit het schooljaar die voor u van belang zijn. Noteert u deze data in uw agenda?

Wilt u een wijziging van uw telefoonnummer, extra nummers of e-mailadres doorgeven aan onze administratie? Dat kan via admin.keuchenius@csgdewaard.nl.

Het is ook mogelijk ons te volgen op onze facebookpagina.

 

Nieuwsbrieven 2023-2024

Nieuwsbrief september 2023 

 

Nieuwsbrieven 2022 - 2023

Informatieblad 2022 - 2023 & jaarplanner 2022 - 2023

Nieuwsbrief februari 2023 

Nieuw MR lid gezocht voor de oudergeleding

Directievoering m.i.v. 1 februari 2023

Nieuwsbrief januari 2023

Nieuwsbrief december 2022

Nieuwsbrief november 2022

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2022 - 2023

Nieuwsbrief oktober 2022 & Typecursus informatiebrief 2022 

Nieuwsbrief september 2022

 

Overige post via school
Vaak wordt de school benaderd om als doorgeefluik te fungeren voor allerlei informatie, reclame- en/of actiemateriaal. Als het materiaal betreft dat ligt op het terrein van cultuur, sport, onderwijs en religie en het niet in strijd is met de identiteit van de school, wordt het uitgedeeld. De school is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit materiaal.

15
februari

Ga je ook mee “Op reis” met de Vakantie Bijbel Klub?

Ga je ook mee “Op reis” met de Vakantie Bijbel Klub?  De Vakant...

12
februari

CBS Keuchenius = School op Seef!

Uit handen van verkeerswethouder Harry van Waveren ontving cbs Keuchenius in Zoo...

8
februari

Kind op Maandag – Jij verandert mij

Kind op MaandagDeze maand hebben we naar de verhalen geluisterd over de wonderen...

8
februari

Sociale vaardigheden & schoolontwikkeling

We hebben deze maand weer verder gewerkt aan detalenten. Als u goed in de school...

8
februari

Geeft u uw jongere kind ook op?

Geeft u uw jongere kind ook op?We zijn weer begonnen aan de puzzel voor volgend...

8
februari

Meedoenregeling voor kinderen tot 18 jaar

Meedoenregeling voor kinderen tot 18 jaarWil uw kind lid worden van een sportclu...

8
februari

Start van de Nationale Voorleesdagen 2018 en Poëzieweek

Start van de Nationale Voorleesdagen 2018 en PoëzieweekWoensdag 24 januari...

20
december

Heel de school leest: tutorlezen

Als school vinden we het samen lezen erg belangrijk. Vier keer per week tutorlez...