fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    CBS Keuchenius
    Welkom op de website van de Keuchenius!

Welkom op de website van de Keuchenius!

De basisschool bepaalt voor een behoorlijk deel het verloop van een mensenleven. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind(eren) heel wat uren toe aan de zorg van de juffen en meesters op de basisschool. Een basisschool kiest u dan ook met zorg.

De Keuchenius is een open christelijke school. Kinderen vanuit allerlei achtergronden vinden er een plaats.

Vanuit ons geloof in God en de Bijbel scheppen we de basis voor een veilige en vertrouwde leeromgeving, waarin iedereen zichzelf mag zijn. Een aantal kernwoorden uit deze basis zijn wederzijds respect, normen en waarden en een fijne omgang met elkaar.
Via deze link en alle andere pagina's onder 'Onze school' kunt u meer over onze visie en wat dat betekent voor de vormgeving van ons onderwijs, lezen.

Voor een informatief gesprek of voor het inschrijven van uw kind kunt u via deze link, of via 0186 618246, contact opnemen met de directeur. Voorafgaand aan de inschrijving vindt een gesprek en een rondleiding door de school plaats. We bespreken wat u van de school kunt verwachten en andersom.

Namens het team van CBS Keuchenius,

Marco de Jong, directeur
Anke Ende, adjunct-directeur

Onze teamleden

Nieuws van CBS Keuchenius

18
oktober

Groet van meester Marco

Beste ouders, verzorgers van de kinderen van de Keuchenius, Ik kijk terug op een...

17
oktober

De Keuch neemt afscheid van meester Marco

Vanmiddag verzamelden alle leerlingen zich in de crea om afscheid te nemen van m...

16
oktober

Muziekles op school

Na de herfstvakantie starten er weer muzieklessen op school. Een leuke manier om...

16
oktober

Zendingsproject Victory4All

Sinds 2003 werkt het team van Victory4All aan een betere toekomst voor kinderen...

Feitjes over de Keuchenius

Meer Feitjes

172

Leerlingen
21

Teamleden
8

Groepen

Agenda

Herfstvakantie

  • 21 oktober 2019

Luizencontrole

  • 28 oktober 2019

School op Seef

  • 30 oktober 2019