fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    CBS Keuchenius
    Welkom op de website van de Keuchenius!

Welkom op de website van de Keuchenius!

De basisschool bepaalt voor een behoorlijk deel het verloop van een mensenleven. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind(eren) heel wat uren toe aan de zorg van de juffen en meesters op de basisschool. Een basisschool kiest u dan ook met zorg.

De Keuchenius is een open christelijke school. Kinderen vanuit allerlei achtergronden vinden er een plaats.

Vanuit ons geloof in God en de Bijbel scheppen we de basis voor een veilige en vertrouwde leeromgeving, waarin iedereen zichzelf mag zijn. Een aantal kernwoorden uit deze basis zijn wederzijds respect, normen en waarden en een fijne omgang met elkaar.
Via deze link en alle andere pagina's onder 'Onze school' kunt u meer over onze visie en wat dat betekent voor de vormgeving van ons onderwijs, lezen.

Voor een informatief gesprek of voor het inschrijven van uw kind kunt u via deze link, of via 0186 618246, contact opnemen met de directeur. Voorafgaand aan de inschrijving vindt een gesprek en een rondleiding door de school plaats. We bespreken wat u van de school kunt verwachten en andersom.

Namens het team van CBS Keuchenius,

Anke Ende, directeur

Onze teamleden

Nieuws van CBS Keuchenius

11
oktober

Herfstvakantie tips van Hoeksche Waards Actief

De herfstvakantie komt er aan. Hoeksche Waard Actief organiseert, in samenwerkin...

6
oktober

Schoolbrede start Kinderboekenweek 'Worden wat je wil'

Werken in een restaurant, als politieagent, als juf of misschien wel als dierena...

6
oktober

Buurtgezinnen - Gezinnen voor gezinnen

In ieder gezin zit het weleens tegen en soms duurt zo’n periode te lang en...

5
oktober

Webinar 'Mijn kind online: als dat maar goed gaat!' van Jong JGZ

Namens Jong JGZ attenderen we u op het webinar 'Mijn kind online: als dat maar g...

Feitjes over de Keuchenius

Meer Feitjes

172

Leerlingen
21

Teamleden
8

Groepen

Agenda