fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    CBS Keuchenius
    Welkom op de website van de Keuchenius!

Welkom op de website van de Keuchenius!

De basisschool bepaalt voor een behoorlijk deel het verloop van een mensenleven. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind(eren) heel wat uren toe aan de zorg van de juffen en meesters op de basisschool. Een basisschool kiest u dan ook met zorg.

De Keuchenius is een open christelijke school. Kinderen vanuit allerlei achtergronden vinden er een plaats.

Vanuit ons geloof in God en de Bijbel scheppen we de basis voor een veilige en vertrouwde leeromgeving, waarin iedereen zichzelf mag zijn. Een aantal kernwoorden uit deze basis zijn wederzijds respect, normen en waarden en een fijne omgang met elkaar.
Via deze link en alle andere pagina's onder 'Onze school' kunt u meer over onze visie en wat dat betekent voor de vormgeving van ons onderwijs, lezen.

Voor een informatief gesprek of voor het inschrijven van uw kind kunt u via deze link, of via 0186 618246, contact opnemen met de directeur. Voorafgaand aan de inschrijving vindt een gesprek en een rondleiding door de school plaats. We bespreken wat u van de school kunt verwachten en andersom.

Namens het team van CBS Keuchenius,

Anke Ende, directeur

Onze teamleden

Nieuws van CBS Keuchenius

18
februari

Bedankt voor jullie bijdrage aan onze decemberactie voor Stichting Jarige Job

Tot en met maandag 15 februari konden de leerlingen een cadeautje meenemen voor...

16
februari

Webinar 'Gamen; hobby of probleem?'

Speelt uw kind ook online videogames? En hebt u hier vragen over? Op donder...

16
februari

Vakantiebijbelclub 2021 - Overwinnaar

Ook dit jaar organiseert de Christelijk Gereformeerde Gedachteniskerk in Oud-Bei...

16
februari

Hoeksche Waard Actief: voorjaarsvakantie activiteiten

De voorjaarsvakantie komt er aan. Hoeksche Waard Actief organiseert, in samenwer...

Feitjes over de Keuchenius

Meer Feitjes

172

Leerlingen
21

Teamleden
8

Groepen

Agenda

OR vergadering

  • 15 maart 2021

MR vergadering

  • 16 maart 2021

Nieuwsbrief

  • 25 maart 2021