fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    CBS Keuchenius
    Welkom op de website van de Keuchenius!

Welkom op de website van de Keuchenius!

De basisschool bepaalt voor een behoorlijk deel het verloop van een mensenleven. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind(eren) heel wat uren toe aan de zorg van de juffen en meesters op de basisschool. Een basisschool kiest u dan ook met zorg.

De Keuchenius is een open christelijke school. Kinderen vanuit allerlei achtergronden vinden er een plaats.

Vanuit ons geloof in God en de Bijbel scheppen we de basis voor een veilige en vertrouwde leeromgeving, waarin iedereen zichzelf mag zijn. Een aantal kernwoorden uit deze basis zijn wederzijds respect, normen en waarden en een fijne omgang met elkaar.
Via deze link en alle andere pagina's onder 'Onze school' kunt u meer over onze visie en wat dat betekent voor de vormgeving van ons onderwijs, lezen.

Voor een informatief gesprek of voor het inschrijven van uw kind kunt u via deze link, of via 0186 618246, contact opnemen met de directeur. Voorafgaand aan de inschrijving vindt een gesprek en een rondleiding door de school plaats. We bespreken wat u van de school kunt verwachten en andersom.

Namens het team van CBS Keuchenius,

Anke Ende, directeur

Onze teamleden

Nieuws van CBS Keuchenius

25
november

Opbrengst Kinderpostzegelactie 2020

Wij ontvingen een certificaat naar aanleiding van de Kinderpostzegelactie. Het t...

25
november

Gastles van bureau Halt in groep 7 en 8

Twee leerlingen uit groep 8 hebben n.a.v. de gastles van Bureau Halt een verslag...

24
november

Pietendans Challenge

Het Sinterklaasfeest is dit jaar net wat anders dan andere jaren, maar daarom ni...

23
november

Engelse dag op de Keuchenius

Donderdag 19 november was het weer Engelse dag op de Keuchenius. Naast de Engels...

Feitjes over de Keuchenius

Meer Feitjes

172

Leerlingen
21

Teamleden
8

Groepen

Agenda

Nieuwsbrief

  • 17 december 2020

Luizencontrole

  • 04 januari 2021

Engelse dag

  • 05 januari 2021