fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    CBS Keuchenius
    Welkom op de website van de Keuchenius!

Welkom op de website van de Keuchenius!

De basisschool bepaalt voor een behoorlijk deel het verloop van een mensenleven. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind(eren) heel wat uren toe aan de zorg van de juffen en meesters op de basisschool. Een basisschool kiest u dan ook met zorg.

De Keuchenius is een open christelijke school. Kinderen vanuit allerlei achtergronden vinden er een plaats.

Vanuit ons geloof in God en de Bijbel scheppen we de basis voor een veilige en vertrouwde leeromgeving, waarin iedereen zichzelf mag zijn. Een aantal kernwoorden uit deze basis zijn wederzijds respect, normen en waarden en een fijne omgang met elkaar.
Via deze link en alle andere pagina's onder 'Onze school' kunt u meer over onze visie en wat dat betekent voor de vormgeving van ons onderwijs, lezen.

Voor een informatief gesprek of voor het inschrijven van uw kind kunt u via deze link, of via 0186 618246, contact opnemen met de directeur. Voorafgaand aan de inschrijving vindt een gesprek en een rondleiding door de school plaats. We bespreken wat u van de school kunt verwachten en andersom.

Namens het team van CBS Keuchenius,

Anke Ende, directeur

Onze teamleden

Nieuws van CBS Keuchenius

20
april

De GMR van CSG De Waard zoekt een nieuw lid voor de oudergeleding!

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van CSG De Waard denkt, praat e...

19
april

Hoeksche Waard Actief: meivakantie activiteiten

De meivakantie komt er aan. Hoeksche Waard Actief organiseert, in samenwerking m...

19
april

Plastic doppen sparen voor blindengeleidehonden

Ook dit schooljaar zamelen wij weer plastic doppen in. Vandaag werden ze weer op...

7
april

Avond4daagse - home edition

De Stichting Avond4Daagse Oud Beijerland heeft in samenwerking met diverse ander...

Feitjes over de Keuchenius

Meer Feitjes

172

Leerlingen
21

Teamleden
8

Groepen

Agenda

OR vergadering

  • 17 mei 2021

Nieuwsbrief

  • 27 mei 2021

Schoolgebedsgroep

  • 02 juni 2021