fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    CBS Keuchenius
    Welkom op de website van de Keuchenius!

Welkom op de website van de Keuchenius!

De basisschool bepaalt voor een behoorlijk deel het verloop van een mensenleven. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind(eren) heel wat uren toe aan de zorg van de juffen en meesters op de basisschool. Een basisschool kiest u dan ook met zorg.

De Keuchenius is een open christelijke school. Kinderen vanuit allerlei achtergronden vinden er een plaats.

Vanuit ons geloof in God en de Bijbel scheppen we de basis voor een veilige en vertrouwde leeromgeving, waarin iedereen zichzelf mag zijn. Een aantal kernwoorden uit deze basis zijn wederzijds respect, normen en waarden en een fijne omgang met elkaar.

Voor een informatief gesprek of voor het inschrijven van uw kind kunt u contact opnemen met de directeur. Voorafgaand aan de inschrijving vindt een gesprek en een rondleiding door de school plaats. We bespreken wat u van de school kunt verwachten en andersom.

Namens het team van CBS Keuchenius,

Marco de Jong, directeur
Riekie van Betuw, adjunct-directeur

Onze teamleden

Nieuws van CBS Keuchenius

12
juli

Juf Ingeborg haalt gymbevoegdheid

Na een studie van een jaar, volgend op de basisopleiding die al tijdens de PABO...

11
juli

Groep 8 uitgezwaaid...

We hebben met de hele school groep 8 uitgezwaaid! We wensen hen veel plezier op...

9
juli

Afscheidsmusical gr 8: 8 jaren vlogen voorbij

Vanavond henoten van een erg leuke afscheid musical van groep acht!

7
juli

Zomerfeest Keuchenius… Reis mee door de tijd!

Vrijdag 6 juli hebben we een sfeervol zomerfeest gevierd! Ook dit filmpje geeft...

Feitjes over de Keuchenius

Meer Feitjes

161

Leerlingen
18

Teamleden
8

Groepen

Agenda