fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    CBS Keuchenius
    Welkom op de website van de Keuchenius!

Welkom op de website van de Keuchenius!

De basisschool bepaalt voor een behoorlijk deel het verloop van een mensenleven. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind(eren) heel wat uren toe aan de zorg van de juffen en meesters op de basisschool. Een basisschool kiest u dan ook met zorg.

De Keuchenius is een open christelijke school. Kinderen vanuit allerlei achtergronden vinden er een plaats.

Vanuit ons geloof in God en de Bijbel scheppen we de basis voor een veilige en vertrouwde leeromgeving, waarin iedereen zichzelf mag zijn. Een aantal kernwoorden uit deze basis zijn wederzijds respect, normen en waarden en een fijne omgang met elkaar.
Via deze link en alle andere pagina's onder 'Onze school' kunt u meer over onze visie en wat dat betekent voor de vormgeving van ons onderwijs, lezen.

Voor een informatief gesprek of voor het inschrijven van uw kind kunt u via deze link, of via 0186 618246, contact opnemen met de directeur. Voorafgaand aan de inschrijving vindt een gesprek en een rondleiding door de school plaats. We bespreken wat u van de school kunt verwachten en andersom.

Namens het team van CBS Keuchenius,

Anke Ende, directeur

Onze teamleden

Nieuws van CBS Keuchenius

1
december

Bakken in groep 6

Dinsdag 30 november is groep 6 aan het bakken geslagen.Daarbij hadden ze de keus...

11
november

Terugblik op School op Seef 1

Op 27 oktober hebben we de eerste School op Seef ochtend gehad van het schooljaa...

4
november

Gezocht: oudergeleding Ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van CSG De Waard,   Samen...

4
november

Groep 8 naar het techniekfestival

Vanmiddag was groep 8 uitgenodigd om deel te nemen aan het techniekfestival. Een...

Feitjes over de Keuchenius

Meer Feitjes

172

Leerlingen
21

Teamleden
8

Groepen

Agenda