fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
30
januari

Leefstijl thema 3 'Ken je dat gevoel?'

Zoals u weet werken wij op school met Leefstijl, een methode voor sociaal-emotionele vaardigheden. Tot de voorjaarsvakantie staat het thema ‘Ken je dat gevoel’ centraal. De mens kent veel verschillende emoties en iedere taal heeft een groot aantal woorden om deze emoties te benoemen. Denk hierbij aan ‘boosheid’, ‘angst’, ‘blijdschap’ of ‘verdriet’. Met name deze (basis)emoties staan in de groepen centraal. Het doel van de lessen is de kinderen bewust te maken van hun eigen gevoelens, maar ook die van anderen. Als je gevoelens (h)erkent kunnen deze beïnvloed worden of kun je er rekening mee houden. Een kind kan vaak nog niet helemaal goed aangeven wat het voelt, denkt of vindt, onder meer omdat kinderen vaak nog niet over de juiste woordenschat hiervoor beschikken. Ze weten vaak wel of ze blij of boos zijn, maar het exacte gevoel dat achter die blijdschap of boosheid schuilgaat kunnen ze dan niet verwoorden. In een aantal lessen besteden we daarom aandacht aan het uitbreiden van de emotionele woordenschat. Ook het herkennen van emoties bij anderen komt aan bod. Niet ieder kind praat gemakkelijk over gevoelens. Dit kan verschillende redenen hebben, maar het is goed dat kinderen leren in een veilige omgeving hun gevoelens te verwoorden.