fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
17
december

De leerlingenraad komt bijeen (2)

Dinsdag 8 december heeft de leerlingenraad weer vergadert. Omdat we de vorige keer hadden afgesproken dat we iedere groep een poster zou maken gingen we kijken naar elke poster.

Iedere groep ging iets vertellen over zijn poster en wat de klas van de leerlingenraad vindt.

Groep 8 had wat ideeën in groep 7/ 8 rondgevraagd. Daar kwamen heel veel leuke ideeën uit! Er waren zoveel ideeën dat we de beste ideeën hebben besproken. Veel ideeën ideeën gaan we ook proberen te doen! 1 voorbeeld daarvan is een film avond/middag voor kinderen uit groep 5/6/7/8!

Dat idee vond eigenlijk iedereen wel een goed idee. In de volgende leerlingenraad gaan we verder over dit idee praten/uitvoeren. 

 

Groetjes Rosalie