fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
20
december

Thema Kind op Maandag: Het beste!

Aan het begin van het jaar wensen mensen elkaar het goede toe: dat het maar weer mooi jaar mag worden! Het thema van Kind op Maandag is in deze weken: ‘Het beste!’ Dat kun je iemand toewensen, maar wat is eigenlijk het beste?
We lezen deze periode verhalen over Jezus. Hij liet in woord en daad zien wat je je kunt voorstellen bij ‘het beste’. Verdrietige mensen worden getroost, zieke mensen worden beter en wie niet ziek was gaat zich ook een beetje beter voelen. Dat is wat er gebeurt als God de mensen opzoekt. Noem het gerust ‘het beste’.

We lezen verhalen over Jezus uit het Evangelie van Johannes. Johannes schreef een bijzonder boek over Jezus, met een veelzeggend begin. Dit Evangelie begint niet met een stal in Betlehem of met het eerste optreden van Jezus, maar met een lied: ‘In het begin was het woord.’ Het lijkt alsof Johannes wil zeggen: Het verhaal van Jezus begon eigenlijk al op de dag van de schepping. Toen God sprak en het licht werd. Vanaf dat moment is het verhaal van zijn liefde voor mensen gaan leven.

We hopen dat de kinderen weer een jaar vol mooie, veelzeggende en inspirerende verhalen tegemoet gaan!